Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

UBND TP Hà Nội cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hà Nội

UBND TP Hà Nội cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hà Nội

Trong Quyết định số 3731/QĐ-UBND nêu rõ, Hiệp hội Logistics Hà Nội là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hiệp hội Logistics Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.


Trước đó, Sở Công Thương Hà Nội ban hành quyết định số 99/QĐ-SCT công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Logistics Hà Nội. Chỉ một thời gian ngắn được chính thức công nhận, đã có khoảng 70 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực logistics trên địa bàn Hà Nội thuộc mọi thành phần kinh tế có đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội Logistics Hà Nội. Điều này thể hiện rất rõ nhu cầu được giao lưu, kết nối để cùng nhau phát triển của cộng đồng logistics Hà Nội.

Ngay sau khi được công nhận, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Logistics Hà Nội đã có đơn đề nghị Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội xem xét, cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hà Nội.

Trong đơn này nêu, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới thì chi phí logistics của Việt Nam hiện đang chiếm khoảng 20,9% GDP. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, con số này là khoảng 16,8%. Đây cũng là tỷ lệ rất cao so với các nước có trình độ phát triển kinh tế tương đồng hoặc không chênh lệch nhiều như Thái Lan là 14%, Trung Quốc là 15%.

Chi phí logistics cao đang làm giảm năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và đây là vấn đề đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 và 221/QĐ-TTg ngày 22/2/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 với mục đích cuối cùng là tăng hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí logistics.

Một trong các nhiệm vụ được đề ra trong quyết định 200/QĐ-TTg và nhắc lại trong quyết định 221/QĐ-TTg là “Củng cố, nâng cao vai trò của các Hiệp hội trong lĩnh vực logistics”.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm giao thông vận tải lớn của cả nước, hiện đang đóng góp ¼ GDP của cả nước cần phải đi đầu trong việc thực hiện các Quyết định 200/QĐ-TTg và 221/QĐ-TTg của Thủ tướng nhằm hoàn thiện hạ tầng logistics, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dịch vụ logistics hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Hiệp hội Logistics Hà Nội sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền Thành phố với các hoạt động logistics đang diễn ra trên địa bàn, tham mưu và phản biện các chính sách liên quan đến hoạt động logistics trên địa bàn Thủ đô.

Theo Báo Công Thương

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics