Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Giới thiệu tổng quan

/

Giới thiệu tổng quan

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam – Vietnam Logistics Business Association (VLA), tiền thân là Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam- Viet Nam Freight Forwarders Association (VIFFAS) được thành lập theo Quyết định số 5874/KTTV ngày 18 tháng 11 năm 1993 của Văn phòng Chính phủ.

Hiệp hội là “Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam trong hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics theo Luật Thương mại, tự nguyện thành lập, không vụ lợi nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; trên cơ sở hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật”.

Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội:

  1. Tầm nhìn: Liên kết, hợp tác những nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải, logistics trong và ngoài nước nhằm kiến tạo vai trò một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.
  2. Sứ mệnh: Nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển dịch vụ logistics hiện đại, kết nối logistics khu vực và toàn cầu, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển doanh nghiệp trong ngành cũng như phát triển kinh tế đất nước Việt Nam.
  3. Khẩu hiệu hoạt động:  Kết nối chuyên nghiệp Logistics.

Hiện nay có 2 tổ chức trực thuộc Hiệp hội đang hoạt động là Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam (VLI) cùng Tạp chí chuyên ngành Vietnam Logistics Review (VLR).

HỘI PHÍ THƯỜNG NIÊN ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU: 

  • Vốn điều lệ công ty trên 100 tỷ VND, hội phí thường niên là 10.000.000 VND
  • Vốn điều lệ công ty dưới 100 tỷ VND, hội phí thường niên là 6.000.000 VND

Ngoài ra phí gia nhập lần đầu sẽ là 1.000.000 VND và phí này sẽ chỉ đóng duy nhất 1 lần.