Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Thủ tục gia nhập

/

Thủ tục gia nhập

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin đơn xin gia nhập Hiệp hội VLA. 

Bước 2: Đính kèm giấy phép Đăng ký kinh doanh, Điều lệ hoạt động Doanh nghiệp và Logo công ty (nếu có).

Bước 3: Gửi toàn bộ thông tin đến Hiệp hội và sẽ nhận phản hồi qua Email trong 01 tuần.

HỘI PHÍ THƯỜNG NIÊN ĐƯỢC TÍNH NHƯ SAU:  

  • Vốn điều lệ công ty trên 100 tỷ VND, hội phí thường niên là 10,000,000 VND
  • Vốn điều lệ công ty dưới 100 tỷ VND, hội phí thường niên là 6,000,000 VND

* Ngoài ra phí gia nhập lần đầu sẽ là 1,000,000 VND và phí này sẽ chỉ đóng duy nhất 1 lần.