Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

Ban chấp hành

/

Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VLA NHIỆM KỲ VIII (2021-2024)

Ông LÊ DUY HIỆP

Chủ tịch

Ông ĐÀO TRỌNG KHOA

Phó Chủ tịch Thường Trực

Ông ĐẶNG VŨ THÀNH

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Phó Chủ tịch

Ông LÊ QUANG TRUNG

Phó Chủ tịch

Ông NGUYỄN DUY MINH

Tổng Thư ký

Ông ĐỖ XUÂN QUANG

Uỷ viên

Bà VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Ủy viên

Ông TRẦN ĐỨC NGHĨA

Ủy viên

Ông ĐỖ XUÂN MINH

Uỷ viên

Ông NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Ủy viên

Ông TRẦN VIỆT HUY

Ủy viên

Ông TRẦN TIẾN DŨNG

Uỷ viên

Ông ĐINH HỮU THẠNH

Ủy viên

Ông HUỲNH VĂN CƯỜNG

Ủy viên

Bà CAO CẨM LINH

Uỷ viên

Ông NGUYỄN THÁI HÒA

Uỷ viên