Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

5 hiệp hội kiến nghị Quốc hội quan tâm việc không thu phí hạ tầng cảng biển

5 hiệp hội kiến nghị Quốc hội quan tâm việc không thu phí hạ tầng cảng biển

DNVN – 5 hiệp hội doanh nghiệp (DN) liên quan đường thủy nội địa vừa có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về đề xuất không thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.

5 hiệp hội doanh nghiệp liên quan đường thủy nội địa gồm Hiệp hội chủ hàng Việt Nam (VNSC), Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Đại lý, môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA) và Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam.
 
Theo các hiệp hội này, TP Hải phòng (từ năm 2017 đến nay) và TP Hồ Chí Minh (từ ngày 1/4/2022 đến nay) thu phí sử dụng công trình, dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí sử dụng hạ tầng khu vực cảng biển) không đúng đối tượng đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện đường thủy nội địa, vì hàng hóa được vận tải bằng phương tiện đường thủy nội địa không sử dụng hạ tầng của địa phương kết nối đến cảng biển.
 
Các hiệp hội này cho rằng, việc thu phí là đúng thẩm quyền của HĐND TP Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh nhưng gây ra nhiều hệ quả. Theo đó, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN vận tải đường thủy nội địa và lợi ích của quốc gia. Không khuyến khích hàng hóa được vận tải bằng đường thủy nội địa để giảm áp lực cho hạ tầng đường bộ, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông đường bộ kết nối đến cảng biển, giảm khí thải carbon vào môi trường theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26.
 
Theo các hiệp hội DN, việc thu phí hạ tầng cảng biển gây ra nhiều hậu quả.
 
Trước bất cập và hậu quả của việc thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa, 5 hiệp hội đại diện cho cộng đồng DN vận tải đường thủy nội địa đã có nhiều văn bản báo cáo đến 2 TP trên, đồng thời gửi văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.
 
Mặc dù nhận được văn bản của các hiệp hội, ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 29/9/2020, TP Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thu phí không đúng đối tượng, không có văn bản trả lời đến các hiệp hội, không tổ chức đối thoại để làm rõ bất cập khi thu phí không đúng đối tượng với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.
 
Để hỗ trợ các DN liên quan đến vận tải đường thủy nội địa, đảm bảo lợi ích chung của quốc gia, các hiệp hội, DN kiến nghị Quốc hội và các cơ quan có liên quan giám sát, quan tâm…đến cộng đồng doanh nhiệp.
 
 
Ngày 25/3, Bộ Tài chính đã có công văn gửi một số doanh nghiệp về việc phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
 
Theo Bộ Tài chính, việc quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tại TP Hồ Chí Minh là thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hồ Chí Minh.
 
Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các DN kiến nghị với UBND TP Hồ Chí Minh để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định.
 
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2681/BTC-CST ngày 17/3/2021 và công văn số 6665/BTC-CST ngày 21/6/2021 gửi UBND TP Hồ Chí Minh. Trong 2 công văn này, Bộ Tài chính nêu: “Việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP Hồ Chí Minh và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử. Đề nghị UBND nghiên cứu, báo cáo HĐND TP điều chỉnh Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo đúng quy định.

Link gốc bài viết: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/5-hiep-hoi-kien-nghi-quoc-hoi-quan-tam-viec-khong-thu-phi-ha-tang-cang-bien/20220407083454574

Sắp diễn ra

Nổi bật

Thông báo