Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

VLA tiếp tục kiến nghị Hải Phòng không thu phí đối với phương tiện thủy nội địa

VLA tiếp tục kiến nghị Hải Phòng không thu phí đối với phương tiện thủy nội địa

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cùng các hiệp hội có liên quan đến vận tải thủy gồm: Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC), Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA) vừa có văn bản gửi TP. Hải Phòng tiếp tục kiến nghị về việc không thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa vận tải bằng phương tiện thủy sử dụng đường thủy nội địa.

Các Hiệp hội mong rằng, TP. Hải Phòng sớm có quy định không thu phí hạ tầng đối với hàng hóa vận tải bằng phương tiện thủy nội địa

Theo đó, các Hiệp hội doanh nghiệp nhấn mạnh, với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hội viên trong đó có các doanh nghiệp liên quan đến vận tải đường thủy nội địa và phản biện xã hội đối với các quy định giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp; các Hiệp hội đã có nhiều văn bản phản ánh với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ GTVT và HĐND, UBND TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh về kiến nghị xem xét không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, cảng biển Hồ Chí Minh đối với hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Các Hiệp hội khẳng định, kiến nghị nhằm đảm bảo phù hợp với mức độ sử dụng của hàng hóa vận tải bằng đường thủy đối với hạ tầng của địa phương, đồng thời phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển đường thủy nội địa để giảm chi phí logistics, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.

Được biết, kiến nghị trước đó của các Hiệp hội đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo giải quyết tại văn bản số 169/TB-VPCP ngày 08/6/2022 của Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 27/6/2022, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội có văn bản số 650/UBTCNS15 đề nghị Văn phòng Chính phủ xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp.

Ngày 07/07/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, theo đó kể từ ngày 01/8/2022 (chỉ sau 4 tháng thu phí) miễn thu phí đối với hàng được vận chuyển vào cảng và rời 2 cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy; giảm 50% mức phí đối với hàng được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.

“Đây là một quyết định đúng đắn và kịp thời của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã giúp các doanh nghiệp giải quyết một phần khó khăn trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế do đại dịch Covid-19 và khó khăn do giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, góp phần vào việc giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nước ta.”, các Hiệp hội nhấn mạnh.
Đặc biệt, để xử lý kiến nghị miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển Hải Phòng của các Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 28/7/2022 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4732/VPCP-CN về ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo UBND TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.

Bộ Tài chính cũng có văn bản số 8058/BTC-CST ngày 15/8/2022 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đề nghị UBND TP Hải Phòng nghiên cứu các kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của TP. Hồ Chí Minh và có phương án xử lý kiến nghị phù hợp. Các Hiệp hội cũng đã có kiến nghị đề xuất không thu phí với hàng hoá thuỷ nội địa với Hải Phòng.
Kể từ năm 2017 đến nay TP. Hải Phòng đã thu phí đối với hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy được gần 6 năm và đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh quy định về phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy tại Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 4732/VPCP-CN.

“Tuy nhiên, đến nay HĐND, UBND TP. Hải Phòng vẫn chưa có quyết định kịp thời điều chỉnh quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp có liên quan”, kiến nghị của 5 Hiệp hội nhấn mạnh.

Do đó, các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đề nghị HĐND, UBND TP. Hải Phòng kịp thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại Chỉ thị số 37/CT-TTg và của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 4732/VPCP-CN đối với kiến nghị của các Hiệp hội.

“Kiến nghị tiến hành ngay miễn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến vận tải thủy. Qua đó góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần phát 3 triển kinh tế của cả nước trong đó có Thành phố Hải Phòng”, các Hiệp hội nhấn mạnh.

Hiệp hội VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics