Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

VLA kiến nghị lùi thời gian thu phí cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

VLA kiến nghị lùi thời gian thu phí cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) kiến nghị nên dời thời gian bắt đầu thu phí cảng biển đến ngày 01/7/2022 thay vì ngày 01/7/2021 sắp tới. Theo VLA, các doanh nghiệp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch COVID-19. Trong khi đó, thời điểm thu phí hạ tầng cảng biển của TP. HCM cũng đang đến rất gần. Điều này đang gây áp lực rất lớn đến các doanh nghiệp khi đang phải đối diện với tình trạng phí chồng thêm phí…

Cảng Cát Lái – TP HCM. Ảnh: VLA

Ngày 15/6 vừa qua, Sở Giao thông vận tải TP. HCM đã gửi công văn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Vận tải hàng hóa về việc góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND TP. HCM về ban hành thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM.

Theo công văn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM cùng với tiếp thu các kiến nghị đề xuất của của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về việc lùi ngày thu phí để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải TP. HCM đã dự thảo hồ sơ sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. HCM. Cụ thể, thời gian thu phí sẽ bắt đầu từ ngày 01/10/2021, giãn 3 tháng so với mốc thời gian hiện hành là từ ngày 01/7/2021.

Phúc đáp công văn trên, Hiệp hội VLA nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND TP. HCM về việc lùi thời gian thu phí.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, thì khoản tăng thêm chi phí sử dụng dịch vụ sẽ trở thành rào cản lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó giảm năng lực cạnh tranh quốc tế trong hoạt động kinh doanh.

Do đó, Hiệp hội VLA đề xuất nên sửa đổi thời gian thu phí “từ 00 giờ ngày 01/7/2022” thay vì “từ 00 giờ ngày 01/10/2021” như trong Dự thảo.

Việc lùi thời gian thu phí cảng biển sang năm 2022 sẽ phần nào giảm bớt áp lực, khó khăn về tài chính vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trước tác động kéo dài của dịch COVID-19. Kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ổn định, phát triển đúng với chủ trương đẩy mạnh phát triển logistics, đảm bảo lợi ích của quốc gia và của doanh nghiệp Việt Nam, như Quyết định số 221 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/01/2021.

Theo VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics