Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

THỰC HIỆN TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HẢI QUAN

THỰC HIỆN TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HẢI QUAN

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) trân trọng gửi thông tin đến thành viên trong Hiệp hội để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm xây dựng định hướng thúc đẩy giao lưu thương mại với các nước thuộc khối Liên minh Kinh tế Á-Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do đã ký kết.

Hiệp định Thương mại Tư do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (gồm 5 quốc gia Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan) đã được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2016. Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc thực thi hoạt động hải quan dựa trên quy định tại Điều 5.7 của Hiệp định, các Bên tham gia Hiệp định có nghĩa vụ thực hiện việc trao đổi thông tin điện tử về hải quan theo lộ trình cụ thể như sau:
1. Chậm nhất kể từ ngày 05/10/2018, bắt đầu trao đổi thông tin điện tử thử nghiệm đối với hàng hóa cụ thể giữa các bộ phận hải quan của các Bên.
2. Chậm nhất kể từ ngày 05/10/2019, trao đổi thông tin điện tử phải áp dụng đối với hàng hóa có kim ngạch thương mại giữa các Bên tăng hơn 20% kể từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực.
3. Chậm nhất kể từ ngày 05/10/2021, các bên trao đổi thông tin điện tử toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên và giữa tất cả bộ phận hải quan có liên quan.

Căn cứ theo lộ trình kể trên, chậm nhất kể từ ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thực hiện việc trao đổi thử nghiệm thông tin Hải quan điện tử trên tờ khai Hải quan xuất khẩu với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang cùng với phía Liên minh Kinh tế Á-Âu trao đổi về các giải pháp kỹ thuật để thực hiện cam kết này.

Hội viên VLA có hoạt động kinh doanh liên quan đến các Quốc gia trong Liên minh Kinh tế Á Âu vui lòng  rà soát và phản hồi các khó khăn, vướng mắc trong công tác thủ tục xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó VLA sẽ phản ánh đến các Cơ quan chức năng để tìm cách hỗ trợ.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics