Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

THÔNG BÁO – HƯỚNG DẪN HỘI VIÊN BẦU TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII – HIỆP HỘI VLA

THÔNG BÁO – HƯỚNG DẪN HỘI VIÊN BẦU TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII – HIỆP HỘI VLA

Ban Tổ Chức xin gửi đến tất cả Hội viên VLA cách thức bầu cử trực tuyến Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII tại Đại hội sẽ diễn ra vào 14h thứ 6 ngày 21/5/2021. 

 

Trân trọng cảm ơn

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics