Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

THÔNG BÁO – HƯỚNG DẪN HỘI VIÊN BẦU TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII – HIỆP HỘI VLA

THÔNG BÁO – HƯỚNG DẪN HỘI VIÊN BẦU TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII – HIỆP HỘI VLA

Ban Tổ Chức xin gửi đến tất cả Hội viên VLA cách thức bầu cử trực tuyến Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII tại Đại hội sẽ diễn ra vào 14h thứ 6 ngày 21/5/2021. 

 

Trân trọng cảm ơn

Sắp diễn ra

Nổi bật

Thông báo