Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII VLA (2021-2024)

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VIII VLA (2021-2024)

Ngày 21/5/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ VIII (2021-2024) để tổng kết thành tích hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII giai đoạn (2016-2020) và đề ra phương hướng hoạt động của Nhiệm kỳ VIII, bầu chọn nhân sự mới cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2021-2024).

Hiệp hội VLA kêu gọi Hội viên hãy sáng suốt lựa chọn những ứng viên ưu tú cho Nhiệm kỳ VIII của Hiệp hội. Danh sách ứng viên:

 

Theo VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics