Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

ONEX Logistics và Công ty Tư vấn Chiến lược CT – Strategies, Hoa Kỳ ký kết hợp tác

ONEX Logistics và Công ty Tư vấn Chiến lược CT – Strategies, Hoa Kỳ ký kết hợp tác

ONEX Logistics và CT – Strategies (CTS), công ty tư vấn từ Washington DC, Hoa Kỳ vừa chính thức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động của hai bên.

Theo nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác vừa được lãnh đạo hai công ty ký vào ngày 04 tháng 05 năm 2023, ONEX Logistics và CT – Strategies sẽ cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế trong lĩnh vực hiện đại hóa hải quan, quản lý biên giới, thuận lợi hoá thương mại, phát triển và quản lý Khu khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) đặc biệt là tư vấn chương trình C-TPAT đến doanh nghiệp tại Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Hoa Kỳ; kết nối giới thiệu các doanh nghiệp triển khai chương trình Doanh nghiệp ưu tiên – thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (AEO- MRA), C-TPAT với sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ CTS – một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Ông Võ Thanh Tú, Giám đốc điều hành ONEX Logistics cho biết, việc hợp tác với CT – Strategies sẽ giúp các khách hàng của ONEX Logistics nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng/phát triển kinh doanh với thị trường Mỹ nói chung được thuận lợi hơn.

“Các nhà xuất khẩu của chúng ta có nhu cầu được tư vấn, có nhu cầu được đào tạo và hơn hết khách hàng cần được bảo vệ các quyền lợi hợp pháp khi xảy ra tranh chấp với các bên liên quan hoặc đang khó khăn trong công tác thông quan hàng hoá; mục đích là làm sao cho hàng hóa được thông thương một cách nhanh chóng tại thị trường Mỹ”, ông Tú nói.

Ông Andrew Farelly, Giám đốc điều hành của CT Strategies cam kết cùng ONEX Logistics hiện thực hoá tầm nhìn “tiên phong đồng hành cùng các nhà xuất khẩu Việt Nam mang hàng hoá thâm nhập thị trường thế giới đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ thông qua việc cung cấp các giải pháp chiến lược nhằm cải thiện chuỗi cung ứng hàng hoá vào thị trường Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới”.

Trong thời gian công tác trong Chính phủ, ông Andrew đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao an ninh hàng hoá thông qua vị trí công tác tại Cục Hải quan và Bảo vệ biên phòng Hoa Kỳ (CBP). Trong quá trình công tác tại CBP, ông Andrew đã phát triển và thiết lập tiêu chuẩn hoạt động với vai trò Giám đốc chiến lược kiêm Uỷ viên Cao uỷ Cục Hải quan và Bảo vệ biên phòng Hoa Kỳ.

Ông Trần Thoang hiện là Giám đốc CT Strategies Việt Nam đồng thời là Chuyên gia hải quan cao cấp của chương trình tạo thuận lợi thương mại USAID (TFP). Từng có nhiều năm công tác trong ngành Hải quan, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và là chuyên gia tư vấn về Hải quan, tạo thuận lợi thương mại cho các dự án của EU, World Bank (WB), USAID cho biết “Hàng hoá Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ rất nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hiểu hết tác dụng của CTPAT. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, tôi rất sẵn sàng phối hợp cùng ONEX Logistics và các đối tác, hiệp hội tổ chức đào tạo, hội thảo chuyên đề về CTPAT, Hải quan, thuận lợi hoá thương mại; về lợi ích của các khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) giúp tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, giảm chi phí đầu tư và sản xuất thông qua việc miễn thuế nhập khẩu, miễn/giảm thuế xuất khẩu và hỗ trợ tối đa thủ tục hải quan tiến tới đơn giản và thuận tiện”.

ONEX Logistics Team

——————————————————————————————————————————————————————–

Press Release 

Signing of memorandum of understanding (mou)

between ONEX Logistics and CT Strategies

ONEX Logistics and CT – Strategies (CTS), a consulting company from Washington DC, USA have officially signed a memorandum of understanding (MoU) to promote the activities of the two sides.

 

According to the the cooperation agreement signed by the leaders of the two companies on May 4, 2023, ONEX Logistics and CT – Strategies will provide services that help Vietnamese companies in improving capacity and international technical support in the field of Customs modernization, border management, trade facilitation, development and management of Free Trade Zone (FTZ) especially consulting C-TPAT program to whom has import-export activities with the US market; connect and introduce businesses implementing the program Priority Enterprise – Mutual Recognition Agreement (AEO-MRA), C-TPAT with direct consultancy and support from CTS – a company based in USA.

Mr. Vo Thanh Tu, CEO of ONEX Logistics, said that the cooperation with CT – Strategies will help ONEX Logistics customers in particular and Vietnamese enterprises in general who want to expand/develop their business with the US market in the more favorable way.

 “Our exporters have a need for being advised, training and above all, customers need to be protected under legal rights when there is a dispute with related parties or when facing difficulties in customs clearance. The purpose is facilitate goods trading in the US market,” said Mr. Tu.

Andrew Farrelly is the CEO of CT Strategies, which provides strategic services to clients seeking current and innovative insight into border management and supply chain challenges in the U.S. and around the world. While in government, Andrew devoted himself to the strengthening of United States security interests through an accomplished career with U.S. Customs and Border Protection (CBP).

During his time with CBP, he significantly developed the operational standards and efficiency as a former Director of Targeting Programs for CBP’s National Targeting Center, as well as in his most recent role as the Chief of Staff for the Deputy Commissioner of U.S. Customs and Border Protection.

Mr. Tran Thoang is the CEO of CT Strategies Vietnam and Senior Customs Specialist of the USAID Trade Facilitation Program (TFP). Having worked for many years in the Customs, Ministry of Justice and Government Offices and is the consultant on customs, trade facilitation for EU projects, World Bank (WB), USAID said. “Vietnam exports a lot of goods to the US, but many exporters still don’t fully understand the effects of CTPAT; With my knowledge, experience and relationships, I am very willing to cooperate with ONEX Logistics as well as their partners and associations to organize training and seminars on CTPAT, Customs, and Trade facilitation; about the benefits of free trade zones (FTZs) that help facilitate business activities and enhance the competitiveness of enterprises, reduce investment and production costs through the import tax, export tax exemption/reduction and maximum support for customs procedures to be handled in the effortless and most convenient way”.

ONEX Logistics Team

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics