Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TRANSAZ

CTY CP TRANSAZ

TRANSAZ JSC

Tầng 4, Tòa nhà Nam Thái Bình Dương, Số 73, Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4th Floor, South Pacific Building, No. 73, Ly Nam De Str., Cua Dong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi

www.transaz.vn

84-024-39352891/99

84-024-39352890

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023