Vietnam Logistics Business Association

TRANSAZ JOINT STOCK COMPANY

TRANSAZ JOINT STOCK COMPANY

TRANSAZ JSC

Tầng 4, Tòa nhà Nam Thái Bình Dương, Số 73, Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4th Floor, South Pacific Building, No. 73, Ly Nam De Str., Cua Dong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi

www.transaz.vn

84-024-39352891/99

1

Official member

Join VLA: 2023