Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Chiều ngày 8/5/2023, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã được diễn ra tại Hà Nội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA).

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là tổ chức trọng tài quy chế lâu đời nhất tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. VIAC độc lập thực hiện chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án khác (Alternative Dispute Resolution – ADR) theo các quy định của pháp luật. Một trong các mục tiêu lớn của VIAC là thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các phương thức ADR khác tại Việt Nam, đóng góp vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Về Hiệp hội VLA là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics tại Việt Nam. Tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo qui định của pháp luật.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 tổ chức trên nhằm cam kết thực hiện các hoạt động sau:

  1. Hỗ trợ pháp lý, tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trong thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của mỗi bên. Hàng năm, Hai bên phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý, giải quyết khiếu nại, tranh chấp cho doanh nghiệp trong năm.
  2. Phối hợp thực hiện phản biện, góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực và hoạt động của doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội. … hỗ trợ, tạo điều kiện để VIAC tiếp cận các hội viên Hiệp hội trong quá trình xử lý, giải quyết các tranh chấp và phối hợp trong các đề xuất, kiến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp.
  3. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các khóa đào tạo, tập huấn trao đổi kinh nghiệm về đàm phán, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng; xử lý rủi ro, tranh chấp về hợp đồng; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và những nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
  4. Phối hợp biên soạn và giới thiệu các ấn phẩm, chuyên đề, bài viết, thông tin phù hợp với hoạt động của hai bên trên website của VIAC và trên Tạp chí, website của … nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho Hội viên của VIAC và …;
  5. Phối hợp, chia sẻ thông tin trong các hoạt động hợp tác quốc tế mà hai Bên cùng quan tâm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Sau lễ ký kết hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên của Hiệp hội VLA cũng như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Mở ra những cơ hội mới cho đôi bên trong việc hỗ trợ pháp lý, giải quyết khiếu nại, tranh chấp cho doanh nghiệp. Đồng thời cũng góp phần trong công tác phản biện chính sách và tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm chia sẻ thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng.

Nguồn: Hiệp hội VLA.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics