Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 294/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân công là cơ quan chủ trì chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện Điều 5, Điều 6, Điều 11, Điều 13, Điều 15, 16, 17; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện Điều 7; Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới giáp Campuchia chủ trì tổ chức thực hiện Điều 8, Điều 14…

Các quy định tại Hiệp định này có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ nên không đặt ra vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để thực hiện Hiệp định.

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới giáp Campuchia được phân công là cơ quan chủ trì chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của bộ, ngành, địa phương mình để kịp thời ban hành vào thời điểm Hiệp định có hiệu lực./

Theo Vietnamplus/TTXVN

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics