Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

INFOGRAPHIC: MÔ HÌNH VẬN TẢI XANH

INFOGRAPHIC: MÔ HÌNH VẬN TẢI XANH

Mô hình vận tải xanh được xây dựng nhằm đảm bảo các hoạt động vận tải (VT) được diễn ra thông suốt, giúp kết nối chuỗi cung ứng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nhà cung ứng đến người tiêu dùng một cách an toàn trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo VLA-VLI

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics