Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NGHỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NGHỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

Hội thảo trực tuyến hợp tác kỹ năng giữa Australia – Việt Nam: Nghề giao nhận hàng hóa và khai báo hải quan được tổ chức bởi Aus4Skills, Hiệp hội hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) cùng với các doanh nghiệp và tổ chức Giáo dục nghề nghiệp ở Australia và Việt Nam giúp doanh nghiệp và các cá nhân xác định xu hướng, thách thức trong lĩnh vực giao nhận khai báo hải quan, nhằm phát triển kinh doanh.

Hội thảo quy tụ nhiều tổ chức hàng đầu và các bên liên quan chính trong lĩnh vực giao nhận, khai báo hải quan và phát triển nguồn nhân lực với mục đích:

1. Xác định xu hướng, vấn đề và thách thức trong lĩnh vực giao nhận, khai báo hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

2. Phổ biến các thông lệ tốt nhất.

3. Giới thiệu và nhấn mạnh ích lợi của mô hình doanh nghiệp dẫn dắt trong đào tạo kỹ năng cho người lao động.

4. Củng cố sự gắn kết giữa kỹ năng người lao động và doanh nghiệp

ĐẠI BIỂU THAM DỰ

– Học viên chương trình Nhập môn Logistics trong chương trình Tập huấn ngắn hạn của Australia Awards (phía Việt Nam)

– Các đơn vị GDNN và tổ chức phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao nhận và khai báo hải quan

– Thành viên và Ban kỹ thuật của Hội đồng tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC)

– Các doanh nghiệp đại lý hải quan, xúc tiến thương mại, đại lý giao nhận là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

– Cơ quan quản lý xúc tiến thương mại nhà nước

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ:

– Vui lòng đăng ký trước để được phục vụ chu đáo TẠI LINK: https://bit.ly/3jcCiwU. Hạn cuối ngày 26/10/2020.

– Đại biểu tham dự có thể gửi câu hỏi trước đến diễn giả khách mời tham dự hội thảo.

– Hội thảo trực tuyến có chức năng nghe phiên dịch song song (Anh – Việt).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cô Đỗ Thị Kim Thanh (Ban tổ chức sự kiện) theo số điện thoại 0913.75.80.35

 

 

Theo: VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics