Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics và xin ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Theo dự thảo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh đóng góp của logistics cho nền kinh tế, chi phí dịch vụ logistics trong nền kinh tế của quốc gia, phản ánh các dịch vụ nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics tại dự thảo Thông tư xin ý kiến góp ý gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê logistics quy định tại Phụ lục I; nội dung chỉ tiêu thống kê logistics quy định tại Phụ lục II.

Trong đó, Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics gồm 08 nhóm: Cơ sở hạ tầng; Phương tiện vận tải; Đào tạo nguồn nhân lực; Doanh nghiệp, lao động; Thương mại, dịch vụ; Ứng dụng công nghệ thông tin, thủ tục hành chính; Thời gian, chi phí logistics; Năng lực và chất lượng dịch vụ logistics.

Phần nội dung chỉ tiêu thống kê logistics quy định rõ khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của từng chỉ tiêu trong 08 nhóm danh mục.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Theo Báo Chính phủ online

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics