Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

Kính gửi Quý hội viên,

Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan tiến hành đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ phía doanh nghiệp.

Việc đánh giá được thực hiện đối với các thủ tục hải quan (ở cấp Tổng cục, Cục, Chi cục) kể từ đầu năm 2019 đến thời điểm khảo sát. Kết quả đánh giá sẽ góp phần giúp cơ quan hải quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm chi phí tuân thủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính liêm chính, minh bạch trong môi trường thông quan.

Để thực hiện cuộc khảo sát, đánh giá nêu trên, Quý hội viên vui lòng tham gia đánh giá theo hướng dẫn và nội dung ghi tại Phiếu đánh giá và gửi lại nội dung trả lời vào địa chỉ email của Tổng cục Hải quan: bancchdh@customs.gov.vn và email của Hiệp hội VLA: vla-hcm1@vla.com.vn.

Thời gian tiếp nhận trả lời khảo sát từ doanh nghiệp bắt đầu từ 01/08/2019 – 20/08/2019.

Hiệp hội VLA và Tổng cục hải quan rất  mong nhận được sự hợp tác từ Quý hội viên để có đủ lượng thông tin cần thiết phản hồi từ phía cộng đồng đồng doanh nghiệp phục vụ cho việc phân tích, đánh giá.

Link tải Phiếu đánh giá: https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=28806&Category=Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+-+Th%C3%B4ng+c%C3%A1o&fbclid=IwAR37lkE5bmGyuoV0mBvmltWsXudztVNZvPMSx15aJa6_VHfW9TKxQ3WWlQ0

Trân trọng.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics