Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Cuộc vận động Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Cuộc vận động Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Kính gửi Quý Hội viên VLA,
Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Lễ phát động Cuộc vận động diễn ra vào chiều 03/09/2019 tại Hà Nội. Đây là sự kiện lớn được đồng chỉ đạo và tổ chức bởi các cơ quan, gồm: Ban Kinh tế Trung ương – cơ quan Thường trực tổ chức Cuộc vận động; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban Kinh tế Quốc hội; Đài Truyền hình Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

– Thể lệ cuộc Vận động:
Các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

– Giải thưởng:
1 Gải đặc biệt trị giá là 300 triệu đồng.
3 Giải nhất, mỗi giải trị giá là 100 triệu đồng.
5 Giải nhì, mỗi giải trị giá là 50 triệu đồng.
10 Giải ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
20 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

– Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động 3/9/2019 – 31/12/2019. Thời gian xét chọn góp ý, đề xuất: Từ tháng 1 – tháng 3/2020; Lễ tôn vinh và Trao giải, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020.

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) nhiệt liệt hưởng ứng Cuộc vận động này và kêu gọi mọi Hội viên và các nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, gửi bài về:

+ Địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà 4, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Phường Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội. Phong bì thư ghi rõ: Góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước với Đảng và Nhà nước.
+ Địa chỉ email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn . Nội dung góp ý, đề xuất viết dưới dạng văn xuôi, kèm theo một bản tóm tắt không quá 500 từ.

Trân trọng.

 

Sắp diễn ra

Nổi bật

Thông báo