Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tăng cường phối hợp với các Hội, Hiệp Hội nhằm thúc đẩy vận tải thuỷ nội địa phát triển bền vững

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tăng cường phối hợp với các Hội, Hiệp Hội nhằm thúc đẩy vận tải thuỷ nội địa phát triển bền vững

Ngày 18/7/2022, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu đã chủ trì Hội nghị trực tiếp, trực tuyến triển khai công tác phối hợp giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy nội địa nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, tạo khuôn khổ hợp tác cùng có lợi, hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của ngành đường thủy nội địa Việt Nam, lợi ích của người sử dụng dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics vận tải đường thủy. Qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đường thủy nội địa và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đường thủy nội địa. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và thủ trưởng các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu chủ trì

Tại Hội nghị các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp đã tích cực tham gia ý kiến, đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác, cũng như sự chủ động của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy nội địa và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tạo điệu kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động, phát triển, góp một phần quan trọng trong việc giảm chi phí logistics, giảm giá thành hàng hóa, … cụ thể như sau: (1) Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa; (2) Duy trì luồng xanh đường thủy nội địa; (3) Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2021/TT-BTC, theo đó phương tiện thủy vận tải trên tuyến đường thủy Hiệp định sẽ được áp dụng mức phí đường thủy nội địa, thay vì mức phí hàng hải quốc tế; (4) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa; …

Trong khuôn khổ Hội nghị, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, tạo khuôn khổ hợp tác cùng có lợi và hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của ngành đường thủy nội địa Việt Nam, vì lợi ích của người sử dụng dịch vụ logistics.

Đại diện Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hiệp hội VLA ký kêt MOU

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bùi Thiên Thu đã có một số đề nghị, kết luận: (1) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo, tham mưu phải được gửi xin ý kiến phản biện tới các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp liên quan; (2) Giữa Cơ quan quản lý nhà nước và các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp cần phải tiếp tục phát huy, tăng cường thông tin hai chiều; (3) Nghiên cứu thành lập Chi hội người điều khiển phương tiện, thuyền viên thuộc Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam; (4) Tiếp tục chủ động, đồng hành cùng các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy nội địa, trước mắt tập trung việc làm việc với thành phố Hải Phòng để sửa đổi, bổ sung quy định về việc thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hải Phòng đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa; …

 

Đoàn kết – Kiên trì – Kiên quyết vì một ngành đường thủy nội địa phát triển bền vững

Theo VLA tổng hợp

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics