Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Chúc mừng Hội viên thứ 500 của Hiệp hội VLA

Chúc mừng Hội viên thứ 500 của Hiệp hội VLA

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO (DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORPORATION) đã trở thành Hội viên thứ 500 của VLA.

Với phương châm, cùng hợp tác để phát triển bền vững, VLA trân trọng cảm ơn sự tham gia đồng hành của Quý Hội viên trong mọi hoạt động của Hiệp hội thời gian tới. Mỗi đóng góp, mỗi kết nối của Doanh nghiệp hội viên sẽ góp phần tạo nên sức mạnh phát triển ngành kinh doanh dịch vụ logistics quốc gia.

Trân trọng cảm ơn. 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics