Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Bộ GTVT ủng hộ đầu tư khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề

Bộ GTVT ủng hộ đầu tư khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng liên quan tới dự án đầu tư khu bến cảng Trần Đề.

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ký nêu rõ: Bộ GTVT ủng hộ đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng về quy mô dự án khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề thuộc cảng biển loại đặc biệt.

Phối cảnh cảng biển Trần Đề

Đối với nguồn vốn lập nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư khu bến cảng Trần Đề, Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quan điểm thu hút nguồn lực là “Huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải; ưu tiên nguồn lực Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng”.

Khu bến Trần Đề được định hướng “phát triển theo định hướng xã hội hóa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và năng lực của nhà đầu tư”.

Do đó, Bộ GTVT ủng hộ sự cần thiết thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư khu bến cảng Trần Đề, làm cơ sở kêu đầu tư theo định hướng quy hoạch cảng biển được duyệt.

Từ đây, lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu nguồn vốn (có thể từ nguồn ngoài ngân sách hoặc nguồn ngân sách) để tổ chức thực hiện theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn gửi Bộ GTVT về chủ trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng biển Trần Đề. Trong đó, kiến nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận việc cho phép nhà đầu tư đề xuất dự án theo quy định pháp luật về đầu tư hoặc theo phương thức PPP, phù hợp với nhu cầu, năng lực của nhà đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước đề xuất dự án.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Luật hàng hải Việt Nam quy định, lĩnh vực cảng biển thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của cơ quan Trung ương.

Nhưng để đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư triển khai cảng biển góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh này và của vùng đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ GTVT ủng hộ, thống nhất để UBND tỉnh Sóc Trăng sử dụng ngân sách địa phương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Trần Đề có quy mô cảng đặc biệt, là cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở trình cấp thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, cảng Trần Đề có thể tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu chuyên container tải trọng 100.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 DWT… Cảng cũng đóng vai trò đảm nhận một phần hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp của vùng đổng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: baogiaothong.vn

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics