Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ XUẤT CHO HÀNG HÓA LƯU THÔNG BÌNH THƯỜNG

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ XUẤT CHO HÀNG HÓA LƯU THÔNG BÌNH THƯỜNG

Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho phép hàng hoá lưu thông như trong điều kiện bình thường nếu đảm bảo phòng dịch, trừ hàng cấm hoặc hạn chế kinh doanh.

Đề xuất này được Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 27/7 về gỡ khó lưu thông hàng hoá thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Bộ này, Chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng trên thực tế triển khai, mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Vì thế, đã xảy ra tình trạng một số hàng hoá là nguyên liệu đầu vào sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống người dân nhưng không được lưu thông tại một địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Để xử lý vấn đề cũng như thống nhất về cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép lưu thông tất cả hàng hoá như trong điều kiện bình thường nếu bảo đảm phòng, chống Covid-19, trừ những hàng hoá cấm kinh doanh hoặc hàng hoá hạn chế kinh doanh theo quy định.

Tức là, thay vì quy định danh mục hàng hoá thiết yếu, Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá cấm lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.Những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh chỉ được vận chuyển khi Thủ tướng cho phép. Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh thực tế đã được Bộ Công Thương ban hành từ năm 2014, hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh có điều kiện.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố rà soát, tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cho phép lưu thông hàng hoá khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Trong đó tập trung làm rõ danh mục hàng thực phẩm có mặt hàng đồ uống, sữa vừa qua bị nhiều địa phương theo cách hiểu khác nhau nên xe chở sữa, đồ uống cũng bị yêu cầu quay đầu do không phải hàng hoá thiết yếu.

Nguồn: Theo Vnexpress.net

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics