Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Webinar: Cách thức để các Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa sống sót qua đại dịch Covid 19 và quay trở lại mạnh mẽ hơn xưa.

Webinar: Cách thức để các Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa sống sót qua đại dịch Covid 19 và quay trở lại mạnh mẽ hơn xưa.

Hiệp hội VLA trân trọng giới thiệu một sự kiện hội thảo online Webinar với chủ đề Cách thức để các Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa sống sót qua đại dịch Covid 19 và quay trở lại mạnh mẽ hơn xưa.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn, phân tích chuyên sâu do đại diện các công ty giao nhận vận tải như Flexport Rholig USA đã thực hiện trong thời kỳ đại dịch Covid 19 trên toàn cầu đồng thời những phương thức hiện đại hóa giúp doanh nghiệp trở lại kinh doanh tốt hơn.

Thời gian: 15h VN thứ 5 ngày 21/5/2020

Link đăng ký tham dự chương trình:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RLZGBdXUR8-4ZdYPSWiXUQ

Ban Tổ chức: EXPEDOCK 

Trân trọng cảm ơn,

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics