Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

THÔNG TIN VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, MỘT CỬA ASEAN VÀ TẠO THUẬN LỢI CHO THƯƠNG MẠI

THÔNG TIN VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, MỘT CỬA ASEAN VÀ TẠO THUẬN LỢI CHO THƯƠNG MẠI

Ngày 24/7/2018, Hội nghị trực tuyến: “Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi cho thương mại”, đã diến ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị. Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã nêu bật các điểm chính sau đây:

–   Triển khai cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2018, với các thủ tục bao gồm: cấp C/O form D của Bộ Công thương và 3 thủ tục về quản lý tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng biển  quốc tế do Bộ GTVT chủ tr, đã có 11 Bộ, ngành kết nối với NSW với 53 thủ tục, còn 283 thủ tục cần qua cơ chế này, cần kết nối các bộ, ngành, doanh nghiệp. Dự kiến đến cuối 2018 sẽ triển khai thêm 143 thủ tục thông qua NSW, nâng tổng số lên 196 thủ tục, đạt 78% trên tổng số 251 thủ tục hành chính theo đề xuất mới nhất của các Bộ, ngành..Từ 15/11/2017, NSW đã được triển khai tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước (3 thủ tục đối với tàu bay xuất, nhập cảnh, quá cảnh với sự kết nối của trên 40 hãng hàng không quốc tế đến và đi từ Việt Nam. Đến 15/7/2018 có hơn 1,34 triệu hồ sơ của 22.812 doanh nghiệp đước xử lý thông qua NSW. Phấn đấu đến 2020, 100% các thủ tục hành chinh thực hiện Cơ chế NSW thu phí, lệ phí bằng Phương thức điện tử.

–   Việc áp dụng rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành (KTCN): Nhiều cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành chưa áp dụng Phương pháp quản lý rủi ro trong việc phân tích đánh giá thông tin về doanh nghiệp để thực hiện KTCN, dẫn đến kiểm tra nhiều, kiểm tra trùng lặp, cùng một mặt hàng, hàng sản xuất lần nào doanh nghiệp cũng bị kiểm tra. Số lượng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn chiếm tỷ trọng lớn . Năm 2017, số lượng tờ khai hàng nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên nganh so với tổng số lô hàng nhập khẩu làm thủ tục HQ tại cửa khẩu chiếm 19,4%. Năm 2018 phấn đấu giảm xuống dưới 10%. Chưa kết nối thông tin kết quả kiểm tra giữa các cơ quan, tổ chức kiểm tra, do đó tần suất kiểm tra nhiều nhưng tỷ lệ phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng rất thấp (chiếm khoảng 0,06% trên tổng số lô hàng kiểm tra).Điều này cho thấy gây lãng phí về chi phí và kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. NĐ 74/2018, 15/5/2018 trong đó đổi mới Phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm kháng chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc rủi ro, đánh gia mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân (áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra hàng nhập khẩu. Hải quan đang xây dựng Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế NSW, cơ chế ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, trong đó áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong KTCN, Ban hành danh mục hàng hóa thuộc đối tượng KTCN trước thông quan. Chỉ đưa vào danh mục KTCN trước thông quan đối với hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường , an ninh quốc phòng. Quy định thống nhất các đối tượng được kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Dự kiến tháng 9/2018 Chính phủ sẽ ban hành NĐ này. Sẽ xã hội hóa hoạt động KTCN.

–   Dự kiến năm 2020 thực hiện thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan theo Đề án được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt.

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics