Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

TECH FEST LOGISTECH VILLAGE 2021

TECH FEST LOGISTECH VILLAGE 2021

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) trân trọng giới thiệu sự kiện TECH FEST LOGISTECH VILLAGE Trực Tuyến 8h30 thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2021. Đại diện Hiệp hội tham gia chương trình này có ông Đào Trọng Khoa (Phó Chủ tịch Hiệp hội) và ông Trần Chí Dũng (Trưởng ban Công Nghệ & Đổi Mới Sáng Tạo). 

Chi tiết chương trình xem tại đây: https://techfest.vn/su-kien

 

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics