Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

Ngày 25/10/2019, Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logisitcs Việt Nam (VLA) tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam”. Hơn 50 đại biểu là các hội viên VLA và các Công ty có giải pháp công nghệ về logistics tham dự và cùng trao đổi tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề được đưa ra, trong đó đáng chú ý là giải pháp ứng dụng Block chain để làm e.DO (ứng dụng cho LCL và AIR), e-Library. Đây là giải pháp giúp chia sẻ thông tin cho cộng đồng với sự hỗ trợ của Bộ KHCN để tổ chức các cuộc thi bình chọn các Sàn giao dịch vận tải. Bên cạnh đó, Bộ KHCH đã thông báo QĐ 173/QĐ-173-BKHCN phân công thực hiện Kế hoạch hành động liên quan Bộ KHCN trong triển khai thực hiện Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về “Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025” liên quan 4 nhiệm vụ chính :

1/ Ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật và xã hội hoá nguồn lực cho phát triển dịch vụ logistics. Nhiệm vụ này Bộ KHCN đã có 1 số đề tài có thể ứng dụng cho hoạt động logistics như: chế tạo lắp ráp các thiết bị bốc xếp hàng hoá, công nghệ bảo quản và chế biến thuỷ sản, truy xuất nguồn gốc RFID.

2/ Hình thành 1 số trung tâm nghiên cứu mạnh về logistics. 

3/ Xây dựng và bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động logistics.

4/ Phát triển trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm tra phương tiện đo lường phục vụ hoạt động logistics.  

Kết luận kết thúc Hội thảo, Tổng thư ký VLA Nguyễn Duy Minh đề xuất một số hướng hợp tác tiếp theo giữa VLA và Bộ KHCN, cụ thể:

– Đồng tổ chức Hội thảo tạo nhận thức cho hội viên VLA về tầm quan trọng của KHCN trong hoạt động logistics trong đó có một số Hội thảo nhóm – Panel discussion để giúp HV hiểu rõ mục đích, công dụng, chi phí sử dụng của một số giải pháp công nghệ có sẵn trên thị trường.

– Thống kê các giải pháp công nghệ hiện có tại Việt Nam để thông tin đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải (LSP) nghiên cứu vận dụng. Nghiên cứu nguồn kinh phí và nhân lực đầu tư thực hiện các giải pháp mới.

– Đề xuất hỗ trợ ngành dịch vụ logistics về giải pháp e.DO.

VLA

 

 

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics