Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐ CHO NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS – GẮN KẾT HIỆU QUẢ VỚI ĐÀO TẠO

NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐ CHO NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS – GẮN KẾT HIỆU QUẢ VỚI ĐÀO TẠO

1. Giới thiệu (Introduction)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, lần đầu tiên tại Việt Nam, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (tên viết tắt VILOG) được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Công ty VINEXAD. Đây hứa hẹn là một cơ hội vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong và ngoài nước, cũng như các cộng đồng liên quan như nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ hàng để gặp gỡ, hợp tác, tư vấn và chọn lựa những giải pháp tối ưu trong hoạt động của mình.

Following the guidance of the Ministry of Industry and Trade, the Vietnam International Logistics Exhibition (abbreviated as VILOG) is being organized for the first time in Vietnam. The event is jointly organized by the Vietnam Logistics Business Association (VLA) and VINEXAD Company. It presents a highly significant opportunity for domestic and foreign logistics service businesses, as well as related communities such as investors and shippers, to come together, collaborate, seek consultation, and select optimal solutions to enhance their logistics processes.

Trong khuôn khổ triển lãm, Diễn đàn Đào tạo nguồn nhân lực Logistics Việt Nam – Lần thứ III được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam (VLI). Diễn đàn với chủ đề Nâng cao kỹ năng số cho nhân lực ngành logistics – gắn kết hiệu quả với đào tạo, sẽ là điểm hẹn kết nối giữa các doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

The Vietnam Logistics Human Resource Education & Training Forum – VLET – The 3rd edition, is being held as part of VILOG. The forum is organized by the Vietnam Logistics Business Association (VLA) and the Vietnam Logistics Research and Development Institute (VLI). The main theme of the forum is “ Enhancing Digital Skills for the Logistics Workforce – Effective Linkage through Training and Education” aiming to foster collaboration between businesses and training institutions in sharing knowledge, experiences, and resources.

  • Thời gian: Từ 9h00 – 11h30, sáng Thứ 7, 12/08/2023
  • Địa điểm tổ chức: Khu Hội thảo B2, Trung Tâm Triển Lãm & Hội Nghị Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
  • Time: 9h00 – 11h30, Saturday morning, August 12, 2023.
    Location: Forum Zone B2, Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh Street, Tan Phu Ward, District 7, HCM City.

2. Nội dung chi tiết/ Contents

 

Nguồn: Hiệp hội VLA

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics