Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

/

/

Một bước thúc đẩy mới cho Ngành dịch vụ logistics Việt Nam

Một bước thúc đẩy mới cho Ngành dịch vụ logistics Việt Nam

     Ngày 4/6/2019, Quyết định số 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 4/10/2016 về việc thành lập Ủy Ban điều phối quốc gia về Một cửa ASEAN, Một cửa Quốc gia và Tạo thuận lợi Thương mại, goi tắt là Ủy ban 1899 với nhiêm vụ mới là quản lý ngành logistics. Với quyết định này, Ủy ban sẽ giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều phối và phối hợp các hoạt động của các Bộ, ngành và các Cơ quan khác có liên quan nhằm hoàn thiện chính sách, thực hiện các giải pháp phát triển, cải tiến chất lượng và nâng cao tỉnh hiệu quả và năng lực dịch vụ logistics phục vụ cho việc phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại và nền kinh tế nói chung. Ủy ban do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm chủ tịch và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó chủ tịch thường trực. Nhiệm vụ mới trên đây của Ủy ban được xem là cột mốc có ý nghĩa cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam cũng như việc tạo thuận lợi thương mại, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển ngành dịch vụ logistics phù hợp với QĐ200 ngày 14/2/2017 của Thủ Tướng Chính phủ nhằm phát triển dịch vụ logisitcs của đất nướcc tiến kịp với trình độ tiên tiến của giao nhận vận tải và logistics quốc tế.

Nguyễn Tương.

Sự kiện VLA tổ chức

Thông báo quan trọng

Hướng Dẫn Đăng Ký eFBL
Hướng Dẫn Đăng Ký FMC Bond
Tài Liệu Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Logistics