Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN TÀU KHÔNG GIAN

CTY TNHH TIẾP VẬN TÀU KHÔNG GIAN

SPACESHIP LOGISTICS CO., LTD

Tầng 3, 113-115 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

https://spaceship-logs.com

0933-636 316

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022