Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN P&N

CTY TNHH TIẾP VẬN P&N

P&N LOGISTICS

412/76/B1 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

0913-243 625

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023

CTY TNHH TIẾP VẬN P&N