Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SONG BÌNH

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SONG BÌNH

SEABORNES CO., LTD

Số 192/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

No 192/2 Nguyen Trong Tuyen Str., Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

www.seabornes.com

84-028-39971557

84-028-39971558

Hội viên chính thức