Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TFV INDUSTRIES

CTY TNHH TFV INDUSTRIES

TFV INDUSTRIES CO., LTD

Thôn Tiên Đài, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

http://tfv.vn

0916-929883

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023