Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH SITC BONDEX VIỆT NAM LOGISTICS

CTY TNHH SITC BONDEX VIỆT NAM LOGISTICS

SITC BONDEX VIETNAM LOGISITCS COMPANY LIMITED

Tầng 3, toà nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TPHCM

https://www.bondex.com.cn/en

0934-324 156

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022