Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL

CTY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL

PUDONG PRIME INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

0,05 tháp B1, chung cư phức hợp lô M1, M2 (Sarimi), số 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

http://www.pudongprime.com/web/

093-894 7399

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022