Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH PANALPINA WORLD TRANSPORT VN

CTY TNHH PANALPINA WORLD TRANSPORT VN

PANALPINA WORLD TRANSPORT VN

Số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 39B Truong Son Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.panalpina.com

84-028-35471331

84-028-335471332

Hội viên liên kết