Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)

KART (VIETNAM) TRANSPORTATION COMPANY LIMITED

03rd Floor, No 36 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam

http://www.kart-asia.com

028-382 67652

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019