Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO VẬN THÁI DƯƠNG VIỆT NAM

CTY TNHH GIAO VẬN THÁI DƯƠNG VIỆT NAM

SUN LOGI CO., LTD

109 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

http://sunlogistics.vn/vie

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019