Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÁT LỘC

CTY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÁT LỘC

PHAT LOC TRANSPORT LOGISTICS COMPANY LIMITED

Lầu 5, sồ 328-330 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

0933-129 338

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022