Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

CTY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ LIÊN MINH

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

Số 17 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 17 Truong Son Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.ailglobal.net

84-028-38112868

84-028-38112866

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2014