Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO NHẬN ĐẠI ĐÔNG

CTY TNHH GIAO NHẬN ĐẠI ĐÔNG

DAIDONG LOGISTICS COMPANY LIMITED

11th Floor, HB Tower, 406 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC

www.ddl.com.vn

028-3512 3007

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019