Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

CTY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED

FLEX SPEED DELIVERY LIMITED

Floor 20, Saigon Center-Tower II, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 01, HCMC

www.lazada.vn

+84 28 7308 1188

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018