Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH GATELINK VIỆT NAM

CTY TNHH GATELINK VIỆT NAM

GATELINK VIETNAM CO., LTD

No 20A, alley 158 Hoang Van Thai Street, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan Street, Hanoi

https://gatelinkvietnam.com/

0905-518 008

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020