Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH FLS VIỆT NAM

CTY TNHH FLS VIỆT NAM

FLS VIETNAM COMPANY LIMITED

Số 39 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM

https://fls-group.com

0986-580 829

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023