Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CLASQUIN VIỆT NAM

CTY TNHH CLASQUIN VIỆT NAM

CLASQUIN VIETNAM CO., LTD

Tòa Nhà E-Town1, Phòng 7.10, Tầng 7, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

E-Town1 Building, Room 7.10, 7th Floor, 364 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.clasquin.com

84-028-38121170

84-028-38121173

Hội viên liên kết