Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TIẾP VẬN MEKONG

CTY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TIẾP VẬN MEKONG

MEKONG LOGISTICS SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

99 Đào Duy Anh, phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

https://mekonglogistics.vn

0917-465 096

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023