Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH BCO LOGISTICS

CTY TNHH BCO LOGISTICS

BCO LOGISTICS CO., LTD

338 Ben Van Don, Ward 01, District 04, HCMC

www.bcologistics.net

0906-743 357

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021