Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (VICT)

CTY LIÊN DOANH PHÁT TRIỂN TIẾP VẬN SỐ 1 (VICT)

FIRST LOGISTICS DEVELOPMENT (JV) CO.

A5, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

A5 Str., Quarter 5, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

www.vict-vn.com

84-028-38729999

84-028-38724888

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2014