Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CTY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

APECTRANS JSC VIETNAM

SỐ 37 LÔ 3B LÊ HỒNG PHONG, Q. NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

https://www.apectrans.com/

0225-355 5214

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022